Telefon

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Özel Fiyat ve UND farkıyla...
17 Şubat  2018 Cumartesi günü Başlıyor, Son Kayıt 09 Şubat 2018

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı gibi faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.


TMGD Eğitimine kayıt için;

 • Diploma Fotokopiniz ( Fen ve Mühendislik alanlarından Lisans / Tehlike Madde ve Güvenlik Programı Önlisans)
 • Kimlik Fotokopiniz
 • 1 adet fotoğraf
Not: Bakanlık sınavından başarılı olduktan sonra, TMGD Yetki Belgenizi alabilmeniz için; uygulamalı yangın söndürme eğitimi katılım belgesi, Adli Sicil kaydı ve diplomanızın noter onaylı suretini Bakanlığa ibrazınız zorunludur.


Eğitim İçeriği; (64 Saat)

 • Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları. Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar. Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler. Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları. Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri. Elleçleme ve istifleme kuralları.
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
 
UND Tecrübesi ve Güvencesiyle…

Eğitim Detay Bilgisi ve Başvuru İçin Bizimle İrtibata Geçiniz.
                    


bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır