Telefon

Psikoteknik Test Belgesi

Psikoteknik Nedir?
Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir.
Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme ve değerlendirme yöntemidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak, önlemektir.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme: Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.


Testin süresi ve sonucu: Sürücülere uygulanan testin süresi ortalama bir saattir. Testin bitiminde sonuç anında öğrenilebilir.
Psikoteknik raporu ve kartı: Sürücüye uygulanan test ve psikiyatrik muayeneden sonra elde edilen bulgular ve uzmanın görüşünü belirtir rapor, onaylanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne sunulur. Aynı zamanda sürücü için ehliyetle aynı boyutlarda ve yapılan değerlendirmenin özetini tanımlayan bilgilerin olduğu plastik kartın basımına başlanır. En sonunda kart ve İl Sağlık Müdürlüğünden onaylanmış "psikoteknik değerlendirme belgesi" başvuru sahibine teslim edilir.

İstenilen belgeler:
1-  Yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
2- Sürücü belgesi
3- TC kimlik numarası işlenmiş nüfus kağıdının fotokopisi
Not: Sistem üzerinde yapılacak testte sürücülerden bilgisayar kullanma deneyimine yönelik herhangi nitelik aranmaz.

***Çok Önemli Not : Aldığımız bilgilere göre garajlara ve duraklara giderek psikoteknik test belgesi veren kişi ve kurumlarca! Sürücü arkadaşlara "siz psikoteknik test’ten muafsınız" diyerek sahte evrak düzenleyenlere karşı lütfen dikkatli olun.
*Yasa gereği ticari araç kullanan her sürücünün mutlaka Psikoteknik Test Belgesi alması zorunlu olup, muafiyet diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir.

Kişi ve gruplara test hizmeti almak veya aldırmak için lütfen uzman ekibimizle irtibata geçiniz.

bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır