Telefon

Tehlikeli Madde ve Atık Taşıma Sertifika EğitimleriTehlikeli Madde ve Atık Taşıma Sertifika Eğitimleri

Bilindiği üzere, Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, ve Atık Akü taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-18’de bulunan bilgi ve belgelerle ilgili Valiliğe başvurarak firma ve araç için yetki lisansı alınması gerekmektedir.

Derneğimiz Eğitim Merkezi, lisans sahibi firmalarda çalışan sürücülerin eğitimleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir merkezdir. Düzenlenen eğitimler sonunda başarılı olan sürücülere sertifika verilmektedir.

Belediyeler, hastaneler ve yukarıdaki belirtilen atıkların taşıma yetki belgesini alan firmalarda çalışan sürücüler bu eğitimi almak zorundadır.

Derneğimiz Eğitim Merkezi; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği/Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2005/11 sayılı genelgesi uyarınca yetkilendirilmiştir.

Eğitim tarihlerimiz, "Eğitim Takvimi" linkinde belirtilmiştir. Eğitime başvuru için tıklayınız.

Detaylı bilgi için Eğitim Merkezimizle irtibata geçiniz.

bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır