Telefon

Genel Katılıma Açık İlan Ettiğimiz Eğitimler

Günün şartlarına göre yaşanan gelişmeler gereği verilmesi elzem olan konuların (örneğin, Yeni Yönetmelik, Yeni Kaçakçılık Kanunu, NCTS Sistemi..vb.) açıklığa kavuşturulması amacının yanında sektör çalışanımızın yetkinliğini arttırmak amacıyla aşağıda belirtilen eğitimleri de verebilecek eğitmen kadrosuna ve organizasyon için idari personele sahibiz.

- İşletmelerde stratejik yönetim süreci
- İşletmelerde yönetişim
- Yönetim kurulu üyeleri için stratejik kontrol teknikleri
- Değişim yönetiminin değişen yeni paradigması
- Rekabet avantajı sağlamada yöneticilerin değişen yeni rolleri
- Örgütlenme ilkeleri ve uygulamaları
- Yöneticiler için karar verme, problem çözme ve yaratıcı düşünme teknikleri
- Zaman ve toplantı yönetimi
- Etkin sunuş ve iletişim
- Müşteri ilişkileri yönetimi
- Personel seçiminde mülakat ve psikoteknik yöntemler
- Etkin yöneticilik
- Stres yönetimi
- Takım kurmaya ve geliştirmeye yönelik eğitim modeli
- İletişim becerileri
- Satışçılar için davranışsal beceriler
- Kriz yönetimi
- Müzakere teknikleri
- Muhasebe ve finansman (talep edildiği takdirde alt başlıkları ayrıca verilebilir)
- Satış tahminleri ve stok yönetimi
- Verimlilik yönetimi
- Tedarik zinciri yönetimi
- Sürekli iyileştirme ve kaizen
- İleri Excel Uygulamaları
- ADR Bilgilendirme Semineri
- Dijital Takograf ve AETR Konvansiyonu


"UND Eğitim Merkezi Size ve Kurumunuza Değer Katar"

bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır