Telefon

ODY Eğitim Programı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükteki Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.


ODY türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


"UND Eğitim Merkezi Size ve Kurumunuza Değer Katar"

bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır